Warning: split() [function.split]: REG_BADRPT in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 336

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 346

Ett utdrag ifrån registret innehållandes information om födelser, lysningar och vigslar i Grundsunda år 1790-1814. Bild kopierad från Genlines onlinetjänst (GID: 2044.19).
[68][VI:5]
Coopwaerdi Capitain
Olof Löfgren

F. 1803-27/3 i Kyrkovallen, Grundsunda
D. 1865-2/4 i Mo, Nordmaling

Dödsorsak: Slag, 62 år
Far: Okänd Löfgren?
Mor: Christina Margareta Sundström
1. Gift 1845-23/2 [41 år] i Mo, Nordmaling
  m. Catharina Margareta Arctaedius f.1806-5/10
2. Gift 1855-30/9 [52 år] i Mo, Nordmaling
  m. Sara Johanna Nordberg f.1824-3/11
Barn m. Catharina Margareta Arctaedius:
   1. Dödfött gossebarn f. 1846-??/?? [0 år]
Barn m. Sara Johanna Nordberg:
   1. Gustafva f. 1852-25/1 [79 år]
   2. Hulda Maria f. 1853-6/2 [40 år]
   3. Lovisa f. 1854-18/6 [82 år]
   4. Frans Olof f. 1855-10/5 [84 år]
   5. [34][5:3] Hans Fredrik f. 1856-17/7 [71 år]
   6. Johanna Ulrica f. 1857-4/7 [0 år]
   7. Erik Theodor f. 1859-15/2 [28 år]
   8. Johanna Christina f. 1860-4/2
   9. Pehr August f. 1861-17/4 [0 år]
   10. Selma Augusta f. 1862-3/7 [0 år]
   11. Johan Conrad f. 1863-15/11 [26 år]
Källor:
Grundsunda, Ai:1, HFL., 9
Grundsunda, Ai:2, HFL., 7
Grundsunda, Ai:3, HFL., 8
Grundsunda, C:2, FB., DB., 79
Nordmaling, Ai:11b, HFL., 315
Nordmaling, Ai:12c, HFL., 558, 559
Nordmaling, Ai:13b, HFL., 401
Nordmaling, Ai:14b, HFL., 425 (Kapt. Ol. Löfgrens enka)
Nordmaling, Ai:15b, HFL., 438 (kapt. ol. löfgrens sterbhus)
Nordmaling, Ai:7, HFL., 30
Nordmaling, Ai:8a, HFL., 34
Nordmaling, AI:9b, HFL., 454
Nordmaling, Ei:1, L&V., 1845 1 (År & nr.), 1855 38 (År & nr.)

Dopvittnen: "Kyrko(?)herden Backlund och des fru Cominist.Billmark och des fru, Jacob Sundström fru ?? Gustaf Jac Sund?? ??(fru?) Stina Olr i Kiönsa?"

Fosterson till sin morbror Hans Fredrik Sundström.

Vi har uppmärksammat en annan Olof Löfgren som figurerar i Katarina, Stockholm under en tidsperiod som vi inte har koll på vart han är. Vi kan dock inte säga med 100% säkerhet att det är samma person. Du kan se honom på följande plats: Olof Löfgren.


Vistelser / Händelser:
1: 1803-27/3 i Kyrkowallen, Grundsunda [0 år]
 Olof föds
 

Olof föds.

Faddrar:
Kyrkoherden Backlund och dess fru Cominist. Billmark och des fru. Jacob Sund(ström?) ?? ??? (Jan Sundström Stina??). *Mycket svårläst*

2: 1810-??/?? - 1816-??/?? i Mo, Nordmaling [7 år]
 Fosterfar
 

Någonstans kring 1810-1816 står Olof som fosterson till Hans Fredrik Sundström.

3: 1812-??/?? i Stockholm [9 år]
 Stockholm
 

Olof och kanske även hans mamma är i Stockholm enligt husförhörsboken. Ingenting registreras i flyttningslängden. Det är mycket oklart vad Olof företog sig i sin ungdom.

4: 1828-??/?? i Olofsfors bruk, Nordmaling [25 år]
 Arbetar på bruket?
 

Någonstans runt 1828 står Olof med under Olofsfors i husförshörsboken. Som det ser ut i boken står han som "inspector" men det verkar orimligt. Kanske bokförare?

5: 1834-21/6 i Härnösand [31 år]
 På sjön
 

Namn: Ol. Löfgren
Ålder: 31
Födelseförsamling Grundsunda
Hemförsamling: Härnösand
Civilstånd: Ogift
Hyra / lön: 18.24 Rdr
Befattning / Yrke: Styrman
Påmönstrad: 18340621 i Härnösand

Fartyg:
 
Namn: S:t Olof (Skonert)
Hemmahamn: Härnösand
Destination: Västersjön
Svåra läster: 62
Kapten: Anders Gullbrans
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: EIII: 6 s. Bunt år 1834

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
6: 1835-25/6 i Härnösand [32 år]
 På sjön
 

Namn: Olof Löfgren
Ålder: 32
Födelseförsamling Grundsunda
Hemförsamling: Nordmaling
Civilstånd: Ogift
Hyra / lön: 18.24 Rdr
Befattning / Yrke: Styrman
Påmönstrad: 18350625 i Härnösand

Fartyg:
 
Namn: St: Olof (Skonert)
Hemmahamn: Härnösand
Destination: Västersjön
Svåra läster: 62
Kapten: M.C. Prahm
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: EIII: 6 s. Bunt år 1835

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
7: 1836-30/7 i Härnösand [33 år]
 På sjön
 

Namn: Olof Löfgren
Ålder: 33
Födelseförsamling Grundsunda
Hemförsamling: Härnösand
Civilstånd: Ogift
Hyra / lön: 19 Rdr
Befattning / Yrke: Styrman
Påmönstrad: 18360730 i Härnösand

Fartyg:
 
Namn: Delphine (Skonert)
Hemmahamn: Härnösand
Destination: Västersjön
Svåra läster: 66 96/112
Kapten: M.C. Prahm
Övrigt: Sjömannen överstruken i rullan.
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: EIII: 6 s. Bunt år 1831-38

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
8: 1836-4/8 i Härnösand [33 år]
 På sjön, Olof blir Kofferdikapten
 

Olof avlägger borgareed i Härnösand stad.

Namn: Ol. Löfgren
Befattning / Yrke: Skeppare
Påmönstrad: 18360804 i Härnösand

Fartyg:
 
Namn: Amor (Skonert)
Hemmahamn: Härnösand
Destination: Stockholm
Svåra läster: 39
Kapten: Ol. Löfgren
Övrigt: Coopwardie.
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: EIII: 6 s. Bunt år 1831-38

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
HLA: Härnösand rådhusrätt och magistrat, Borgarebok och borgarematrikel
9: 1837-??/?? i Härnösand [34 år]
 Flytt till Härnösand
 

Olof står med i 1835-1845 års husförshörsbok med noteringen Inflyttad 1837. Han står även med i 1846-1854 års husförshörsbok dock med noteringen "bortflyttad utan betyg".

10: 1837-??/?? [34 år]
 Utdrag från boken "Förteckning öfver Sveriges Handelsflotta"
 

Amor

Hemort/plats: Härnösand
Hamn/område:
Årtal: 1837, 1839, 1841
Turer:
Befälhavare: Löfgren, O.
Redare/Tillhör: Wikner & Co, J.
Fartygstyp: Skonert
Material: F.
Byggnadsår:
Byggnadsort:
Maskinkraft:
Dräktighet: 48
Bestyckning:
Djupgående:
Besättningantal:
Tidigare namn:
Regnummer:
Signalbokstäver:
Övrigt:

HS: DDSS "Sveriges Skeppslistor" baserat på VaLA: "Sveriges Skeppslistor"
11: 1837-29/5 i Härnösand [34 år]
 På sjön
 

Namn: Olof Löfgren
Befattning / Yrke: Skeppare
Påmönstrad: 18370529

Fartyg:
 
Namn: Amor (Skonert)
Destination: Västersjön
Svåra läster: 49
Kapten: Olof Löfgren
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: DIa: 1 

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
12: 1837-25/8 i Härnösand [34 år]
 På sjön
 

Namn: Olof Löfgren
Befattning / Yrke: Skeppare
Påmönstrad: 18370825

Fartyg:
 
Namn: Amor (Skonert)
Destination: Östersjön
Svåra läster: 47
Kapten: Olof Löfgren
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: DIa: 1 

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
13: 1838-29/5 i Härnösand [35 år]
 På sjön
 

Namn: Olof Löfgren
Befattning / Yrke: Skeppare
Påmönstrad: 18380529

Fartyg:
 
Namn: Amor (Skonert)
Destination: Nordsjön
Svåra läster: 49
Kapten: Olof Löfgren
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: DIa: 1 

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
14: 1839-3/6 i Härnösand [36 år]
 På sjön
 

Namn: Ol. Löfgren
Befattning / Yrke: Skeppare
Påmönstrad: 18390603

Fartyg:
 
Namn: Amor (Skonert)
Destination: Västersjön
Svåra läster: 47 ½
Kapten: Ol. Löfgren
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: DIa: 1 

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
15: 1839-27/9 i Härnösand [36 år]
 På sjön
 

Namn: Olof Löfgren
Befattning / Yrke: Skeppare
Påmönstrad: 18390927

Fartyg:
 
Namn: Amor (Skonert)
Destination: Riga
Svåra läster: 47 ½
Kapten: Olof Löfgren
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: DIa: 1 

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
16: 1840-4/5 i Härnösand [37 år]
 På sjön
 

Namn: Olof Löfgren
Befattning / Yrke: Skeppare
Påmönstrad: 18400504

Fartyg:
 
Namn: Amor (Skonert)
Destination: Västersjön
Svåra läster: 47 75/100
Kapten: Olof Löfgren
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: DIa: 1 

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
17: 1841-18/10 i Härnösand [38 år]
 På sjön
 

Namn: Olof Löfgren
Befattning / Yrke: Skeppare
Påmönstrad: 18411018

Fartyg:
 
Namn: Hernösand (Skonert)
Destination: Västersjön
Svåra läster: 96
Kapten: Olof Löfgren
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: DIa: 1 

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
18: 1841-18/10 i Härnösand [38 år]
 På sjön
 

Namn: Olof Löfgren
Ålder: 38
Födelseförsamling Grundsunda
Civilstånd: Ogift
Befattning / Yrke: Befälhavare
Påmönstrad: 18411018 i Härnösand

Fartyg:
 
Namn: Hernösand (Skonert)
Hemmahamn: Härnösand
Destination: Västersjön
Svåra läster: 96
Kapten: Olof Löfgren
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: EIII: 7 

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
19: 1842-4/10 i Härnösand [39 år]
 På sjön
 

Namn: Ol. Löfgren
Befattning / Yrke: Skeppare
Påmönstrad: 18421004

Fartyg:
 
Namn: Hernösand (Skonert)
Destination: Västersjön
Svåra läster: 96
Kapten: Ol. Löfgren
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: DIa: 1 

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
20: 1844-??/?? i Mo, Nordmaling [41 år]
 Ingen titel
 

Olofs fosterfar, Hans Fredrik, dör och Olof köper det av honom kort innan hans död. Samma år så flyttar han in i sitt nya hem.

Hemmanet gick inte i arv (vilket kan utläsas av bouppteckninger efter Hans Fredrik):
"...Som Kapten Sundström i lifstiden, redan den 1a Mars detta år försålt sitt i Mo ägde hemman No2 5 9/40 Seland jemta all honom tillhörig åker och körredskap samt 2st ko kreatur och 2ne st hästar samt smedja-redskapen...".

21: 1844-30/4 i Härnösand [41 år]
 På sjön
 

Namn: Ol. Löfgren
Befattning / Yrke: Skeppare
Påmönstrad: 18440430

Fartyg:
 
Namn: Hernösand (Skonert)
Destination: Västersjön
Kapten: Ol. Löfgren
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: DIa: 1 

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
22: 1844-30/4 i Härnösand [41 år]
 På sjön
 

Namn: Olof Löfgren
Ålder: 41
Födelseförsamling Grundsunda
Civilstånd: Ogift
Befattning / Yrke: Befälhavare
Påmönstrad: 18440430 i Härnösand

Fartyg:
 
Namn: Hernösand (Skonert)
Hemmahamn: Härnösand
Destination: Västersjön
Svåra läster: 96
Kapten: Olof Löfgren
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: EIII: 7 

Rgr SVAR HS: Sjömanshus
HLA: Sjömansrullor
23: 1845-??/?? i Nordmaling [42 år]
 Taxerings commitéen
 

Olof var ledamot i "taxerings committéen" mellan 1845-1853.

HLA: Nordmaling sockenstämmoprotokoll KI
24: 1845-??/?? - 1852-??/?? i Mo, Nordmaling [42 år]
 Olof tar sig an en fosterson
 

Har en fosterson, Olof August f. 1834, hos sig ca. 1845-1852. Prästen har skrivit "Löfgren" som efternamn i efterhand. O A blir straffad för första resan stöld 1852 i Sundsvall. Efter denna notering finns han ej längre med i HFL.

25: 1848-??/?? [45 år]
 Första hustrun dör
 

Catharina Margareta Arctaedius dör.

26: 1848-??/?? i Nordmaling [45 år]
 Ordförande i sockennämnden
 

valdes Olof som ordförande i sockennämnden. Vid valet 1851 till samma post fanns han ej med som kandidat.

27: 1848-??/?? i Nordmaling [45 år]
 Revisor
 

Olof var revisor för kyrko- och fattigkassornas räkenskaper. Han stod även noterad som revisor eller "granskare" utav kyrkoräkenskaperna och fattigkassan 1852-1853.

28: 1849-??/?? i Nordmaling [46 år]
 Ordförande igen samt förrättningsman
 

Olof var "ordförande i fattigvården" och till förrättningsmän av brandsyn 1852-1853 valdes, bl.a., samme man.

29: 1852-??/?? - 1854-??/?? i Mo, Nordmaling [49 år]
 Laga skifte
 

Olofs skattehemman och övrig mark han införskaffat sig är med i den laga delning som sker i området 1852 - 1854. Tack vare Lantmäteriets fantastiska tjänst på deras hemsida kan man läsa om det hela.

Lantmäteriet HS: historiska kartor, 24-NOR-224
[Visa karta för vistelser]


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 962

Kommentarer:
Var god att enbart skriva in kommentarer som direkt hör till ovanstående släktingar. Övriga meddelanden och önskemål tar jag gärna emot på min emailadress henrik.ahnberg@generationer.se eller också kan du skriva in det i gästboken. Om du skall skriva in ett långt meddelande så råder jag dig att SKRIVA I NOTEPAD (sv: ANTECKNINGAR) först! Jag kan inte garantera att denna sida är igång 24 timmar om dygnet (även om den borde det) så det finns en risk med att allt du skrivit varit förgäves om du inte skriver ner det i notepad först. Du kan även skriva i word eller vilket annat ordbehandlingsprogram som helst men textformateringen (textstorlek, färg osv.) kommer ej att sparas.

separator

Du är för närvarande inte inloggad och kan därmed inte ge kommentarer. Registrera dig här.. eller logga in.

Kyrka
Om 11 dagar, den 14 juni fyller min broder Karl Daniel Åhnberg år. Om 29 dagar, den 02 juli fyller min morbror Paul Bengt-Olof Lindh år. Om 11 dagar, den 14 juni har det gått 87 år sedan min farfars far Karl Emil Ånberg gick bort. Om 15 dagar, den 18 juni har det gått 44 år sedan min farmors mor Gunhild Maria Dahlström f. Söderberg gick bort. Om 4 dagar, den 07 juni har det gått 116 år sedan min avlidne morfar Karl Einar Valentin Lindh föddes. Om 10 dagar, den 13 juni har det gått 153 år sedan min avlidne morfars mor Emma Olivia Lindh f.Karlsdotter föddes.

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'schniel_schnielz'@'93.191.156.229' (using password: YES) in /var/www/generationer.se/public_html/counter/config.php on line 31
Cannot connect to the database, try again later
Access denied for user 'schniel_schnielz'@'93.191.156.229' (using password: YES)