Warning: split() [function.split]: REG_BADRPT in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 336

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 346

Hans Fredriks underskrift i ett försäkringsbrev rörande Djupsjös finbladiga sågverk.
[X][X]
Contingenthandlanden / Öfverskeppare
Hans Fredrik Sundström

F. 1769-11/10
D. 1844-18/8 i Mo, Nordmaling

Dödsorsak: Drunknad, 74 år
Far: Leonard Rosenqvist Gyllensvaan
Mor: Maria Margareta Tunaeus
1. Gift 1808-28/1 [38 år] i Mo, Nordmaling
  m. Anna Christina Forsberg
2. Gift 1810-27/2 [40 år] i Nordmaling
  m. Eva Lovisa Björling f.1771-??/??
Barn m. Anna Christina Forsberg:
   1. Jacob Fredrik f. 1808-13/12 [0 år]
Källor:
Databas Kråken, Sven-Erik Johansson, Databas, - (Andrahandskälla, Avskrift från Dombok)
Grundsunda, Ai:1, HFL., 9
Grundsunda, Dii:1, KL, 9
Nordmaling, Ai:5, HFL., 24
Nordmaling, Ai:7, HFL., 30
Nordmaling, Brandförsäkringsverket, Förs., 15723, 15724, 15747
Nordmaling, C:3, FB., - (vigsel)
Nordmaling, C:4, FB., - (vigsel)
Nordmaling, F:2, DB., 1844 (Årtal)
Nordmaling, Sockenstämmoprotokoll, Prot., 1828-17/2, 1829-22/2
Västerbottens län, Mantal, ML., 1810-1820 (Nordmaling, Mo)

Fosterfader till min ana Olof Löfgren.

Född 11/10 och död 1844 18/2 enligt DB Kråken. Dödbok visar att han dog den 18/8 1844.

Dödålder enligt register (Dödboken ej utlagd på nätet ännu) till Dödboken: 74 år, 10 månader och 7 dagar. Dödsorsak enligt samma bok: Drunknad. Titel enligt samma bok: Coopv. skeppare (F:2)

Står med i Nordmaling AI:5 som boende(?) hos nämndeman Nils Olofsson.


Vistelser / Händelser:
1: 1769-??/?? [0 år]
 Åtal
 

"Länsman Jonas Sundbom åtalade kyrkoherede H Tuneus yngsta dotter Mariia Margareta Tunea för lönskaläge och framfödsel oäkta piltebarn 8 veckor här tillförne. Intyg från kyrkoherde H.Tuneus: Sedan min yngsta dotter Maria Margareta genom olyckligt lägersmål med Capitainen välborne Herr Leonardt Rosenqvist vid sitt sidsta här hållna båtsmans liqvidationsmöte, kommit så illa att hon för 8 veckor sedan framfött ett piltebarn, hade målet vid nu påstående Häradsting bort upptagas, men som efter flera gångers correnspondance på Stockholm samma Capitain ej behagat svara, ej heller fjärran stadde vittnen ännu kunnat vidtalas, underkastades Häradsrätten, om ej efter förut gången stämning samma sak, som ej kan eller bör företagas på snart instundande vänting torde kunna företagas.
Med all högaktning och vördnad, framhärdar ständigt,
Hans Tuneus

Och hade länsman därvid ej att påminna emedan han varit villrådig, hos vilken han skulle utverka stämmning sådant lägermål angende. Hvarföre och som lägerkvinnan bemälte Tunea på länsmannens kallelse sig ickew inställt, och rannsakan uti hennes frånvaro lägersmålet angående icke företagas kan, alltså skall det åläggas Herr Kyrkoherden Tuneus att till här i tingslaget infallande Häradsting låta i rätten tid instämma lägermannen och bemälte sin dotter tillika inställa. till laga rannsaknings undergående uti detta av länsman Sundbom emot henne nu instämda lägersmål, även för övrigt vara omtänkt sina förmenta vittnen i thy till hands hava."

DB Kråken 2001: AGN 1769,14/12,§46:
2: 1770-??/?? [1 år]
 Domstol
 

Fortsättning på tidigare åtal mot maria Margareta Thunea. Rosenkvist vägrar att ta emot stämning.......

DB Kråken 2001: AGN 1770,21/3,11:
3: 1810-??/?? i Mo, Nordmaling [41 år]
 Mantalslängd
 

Hittar H: Fred: Sundström i mantalslängden för första gången. Anteckning: Joh:16. Fad:51. M:66.

Olof står ej med.

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län (1810) pag 22
4: 1811-??/?? i Mo, Nordmaling [42 år]
 Mantalslängd
 

Anteckning: 37 år, Fadren 52 år (lista på drängar och pigor) man fri för ??? ??? til ???.

Hustrun står ej med?

5: 1812-??/?? i Mo, Nordmaling [43 år]
 Mantalslängd
 

Anteckning: Hust:40 Fadr. 53 år (Lista på drängar och pigor) Man fri såsom innehafvare af medaille för tapperhet til sjös upptagare? fattig gossen Joh. Larss? 16 år.

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län (1812) pag34
6: 1813-??/?? i Mo, Nordmaling [44 år]
 Mantalslängd
 

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län (1813) pag 42
7: 1814-??/?? i Mo, Nordmaling [45 år]
 Mantalslängd
 

Anteckning: Man fri mantal såsom innehafvare af medaille för tapperhet till sjös. Uppgifvit munt??

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län (1814) pag 42
8: 1815-??/?? i Mo, Nordmaling [46 år]
 Mantalslängd
 

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län (1815) pag 42
9: 1816-??/?? i Mo, Nordmaling [47 år]
 Fosterbarn
 

1816 så står Olof som fosterson hos Hans Fredrik (Han kommer troligen tidigare än så. Kanske i samband med att Hans Fredrik gifter sig och flyttar in i sitt hemman). Ai:8a 1816-1825 s.34

10: 1816-??/?? i Mo, Nordmaling [47 år]
 Mantalslängd
 

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län (1816) pag 368
11: 1817-??/?? i Mo, Nordmaling [48 år]
 Mantalslängd
 

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län (1817) pag 26
12: 1818-??/?? i Mo, Nordmaling [49 år]
 Mantalslängd
 

Anteckning: (drängar) man har medalj för tapperhet i fält ref? D 21 mar? 1817 år sammanläggning ??? beviljade.

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län (1818) pag 44
13: 1819-??/?? i Mo, Nordmaling [50 år]
 Mantalslängd
 

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län (1819) pag 48
14: 1820-??/?? i Mo, Nordmaling [51 år]
 Mantalslängd
 

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län (1820) pag 28
15: 1828-17/2 i Nordmaling [58 år]
 Ägodelningsrätten
 

"Enligt i dag upläst Kungörelse af ? 13:nde ?? hvarigenom, af herr Häradshövdingen Merm(??), befallningen(?) åläggas att välja Fullmäktige hvilka på sista rättegångsdagen af nu pågående ting skola ansätta(?) val af Trenne Ledamöter, ??? Tingslagets ägodelningsrätt och hvilka voro Capten H. F. Sundström i Mo, Gästgifvaren Er. Wallander i Lefvar och Nämndeman Eric Bagger i Sunnansjö"

Nordmaling sockenstämmoprotokoll.
16: 1829-22/2 i Nordmaling [59 år]
 Beredningcommitté
 

"Till ledamöter vid blifvande Beredningscommitté valdes: Herr ??.Kamreraren Wahrenberg, Klockaren J. Arctadius, H. F. Sundström i Moo, samt Häradsdomaren J.S. Wiklund i Bredvik. För taxeringen: Gästgifvaren Wallander i Lefvar och nämndemannen Pehr Orsson i Håksnäs."

Nordmalings sockenstämmoprotokoll
17: 1831-3/10 i Djupsjö, Nordmaling [61 år]
 Brandförsäkring
 

15723: "År 1831 den 5:te october har undertecknad med biträde af Kd(?) Öfverskepparen H F Sundström, hvilken fastighet innehafva och domare ed svurit..."

Skriver under som  Ägodelningsrättens ledamot

15724: "År 1831 den 6:te october företog sig undertecknad tjänstförrättande förste lantmätare att med biträde af Öfverskepparen H F Sundström som fastighet äga och domare ed afvlagt och..."

Skriver under som  Ägodelningsrättens ledamot

15747: "År 1831 den 3dje october företog sig undertecknad tjänstförrättande förste landmätare med biträde av öfver skepparen H.F. Sundström hvilken domare ed svurit och härads domaren..."

Skriver under som  Ägodelningsrättens ledamot

Brandförsäkringsverket NORDMALING nr 15723 & 15747
18: 1844-??/?? [75 år]
 Övertagande
 

Efter sin död så flyttar hans fosterson Olof in 1844. Olof har köpt hemmanet från sin fosterfar (ren formalia? Hans Fredrik fick aldrig några egna barn).

Utdrag från Hans Fredriks bouppteckning:
"...Som Kapten Sundström i lifstiden, redan den 1a Mars detta år försålt sitt i Mo ägde hemman No2 5 9/40 Seland jemta all honom tillhörig åker och körredskap samt 2st ko kreatur och 2ne st hästar samt smedja-redskapen...".

Nordmaling AI:11b pag 315


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 962

Kommentarer:
Var god att enbart skriva in kommentarer som direkt hör till ovanstående släktingar. Övriga meddelanden och önskemål tar jag gärna emot på min emailadress henrik.ahnberg@generationer.se eller också kan du skriva in det i gästboken. Om du skall skriva in ett långt meddelande så råder jag dig att SKRIVA I NOTEPAD (sv: ANTECKNINGAR) först! Jag kan inte garantera att denna sida är igång 24 timmar om dygnet (även om den borde det) så det finns en risk med att allt du skrivit varit förgäves om du inte skriver ner det i notepad först. Du kan även skriva i word eller vilket annat ordbehandlingsprogram som helst men textformateringen (textstorlek, färg osv.) kommer ej att sparas.

separator

Du är för närvarande inte inloggad och kan därmed inte ge kommentarer. Registrera dig här.. eller logga in.

Kyrka
Om 12 dagar, den 14 juni fyller min broder Karl Daniel Åhnberg år. Om 30 dagar, den 02 juli fyller min morbror Paul Bengt-Olof Lindh år. Om 12 dagar, den 14 juni har det gått 87 år sedan min farfars far Karl Emil Ånberg gick bort. Om 16 dagar, den 18 juni har det gått 44 år sedan min farmors mor Gunhild Maria Dahlström f. Söderberg gick bort. Om 5 dagar, den 07 juni har det gått 116 år sedan min avlidne morfar Karl Einar Valentin Lindh föddes. Om 11 dagar, den 13 juni har det gått 153 år sedan min avlidne morfars mor Emma Olivia Lindh f.Karlsdotter föddes.

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'schniel_schnielz'@'93.191.156.229' (using password: YES) in /var/www/generationer.se/public_html/counter/config.php on line 31
Cannot connect to the database, try again later
Access denied for user 'schniel_schnielz'@'93.191.156.229' (using password: YES)