Warning: split() [function.split]: REG_BADRPT in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 336

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 346

[1100][X:77]
Kyrkoherde
Jonas Erici Tunaeus

F. 1661-??/??
D. 1718-15/10

Dödsorsak: Ej angiven, 57 år
Far: Eric Isaksson
Mor: Ingrid Jonsdotter
1. Gift 1700-??/?? [39 år]
  m. Barbara Wattrang f.1675-??/??
Barn m. Barbara Wattrang:
   1. [550][9:39] Hans Jonae f. 1704-19/6 [73 år]
Källor:

Källor: Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.

"Jonas Er. Tunæus (1708-18), f. i sept. 1661, son af nämndeman Eric Isaksson och Ingrid Jonsdotter i Tunom, Sköns s:n. Stud. 10 nov. 1682, kollega i Hsands skolas 2. kl. 1690 och prästv. s. å. i Selångers kyrka. Konrektor i Hsand 1692. Hsands konsist. rekommenderade hos K. Maj:t 17 maj 1707 till Anundsjö pastorat konrektorn Jonas Tunæus, »som i 17 års tid tjent med berömlig flit och vaksamhet, förer ett allvarsamt och nyktert lefverne, äger, predikogåfvor samt vid anstäld examen visat vackra prof af sin erudition»; hvarpå konungen utfärdade fullmakt dat. Wonsow 21 jan. 1708 med tilltr. maj s. å. Under krigsåren började församlingarna häruppe öfversvämmas af finska flyktingar och under den sista tiden hade han en finsk präst till sin medhjälpare. »Sedan han allenast i 10 års tid under svåraste krigstider och oåren hade med heder och beröm förestått församlingen och där dragits med några års svår stenpassion, afsomnade han medelst en stilla död 15 okt. 1718 och begrofs i kyrkans kor 11 nov. s. å.» (Kb.).

 

G. 1) i mars 1692 m. lektor Clemens Rudins änka Anna Asp, dotter af rådman Jöns Asp i Hsand, och hade med henne en dotter, som jämte modern dog 1697.
G. 2) 1700 m. Barbara Wattrang, dotter af khden Hans Wattrang i Torsåker; omgift med bokhållaren Hans Wallman.

Barn: Johannes, f. 8/6 1703 i Hammar, d. späd; Hans, f. 19/6 1704, khde i Grundsunda; Olof, f. 15/5 1708, i Anundsjö, skolmästare och kaplan i Kristinestad 1730, kaplan i Vörå 1740, d. 1770; Ericus, f. 16/4 1710, begr. 26/6 s. å.; Catharina, f. 2/6 1711, g. m. handlanden från Uleåborg Johan Salander; Carl, f. 10/4 1714, i handelslära i Sthm, slog sig till contrefejande, ritande och målande, blef sist inspektor på en herregård i Östergötland, var ock god mekanikus, stor skytt m. m.; Ingrid, f. 28/5 1717, begr. 2/7 s. å."


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 962

Kommentarer:
Var god att enbart skriva in kommentarer som direkt hör till ovanstående släktingar. Övriga meddelanden och önskemål tar jag gärna emot på min emailadress henrik.ahnberg@generationer.se eller också kan du skriva in det i gästboken. Om du skall skriva in ett långt meddelande så råder jag dig att SKRIVA I NOTEPAD (sv: ANTECKNINGAR) först! Jag kan inte garantera att denna sida är igång 24 timmar om dygnet (även om den borde det) så det finns en risk med att allt du skrivit varit förgäves om du inte skriver ner det i notepad först. Du kan även skriva i word eller vilket annat ordbehandlingsprogram som helst men textformateringen (textstorlek, färg osv.) kommer ej att sparas.

separator

Du är för närvarande inte inloggad och kan därmed inte ge kommentarer. Registrera dig här.. eller logga in.

Kyrka