Warning: split() [function.split]: REG_BADRPT in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 336

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 346

[2202][XI:155]
Kyrkoherde
Johannes Erici Wattrangius

F. 1639-17/9
D. 1684-??/??

Dödsorsak: Ej angiven, 45 år
Far: Ericus Andreae Wattrangius
Mor: Chatarina Lindelia
1. Gift 1668-9/9 [28 år]
  m. Catharina Blanchovia f.1643-??/??
Barn m. Catharina Blanchovia:
   1. [1101][10:78] Barbara f. 1675-??/??
Källor:

Källa: Härnösandsstifts herdaminnen av L. Bygdén.

"Johannes Erici Wattrangius (1670-84), f. 17 sept. 1639 i Grundsunda (T.) son af företrädaren, Stud. i Upsala dec. 1658. Under sin studenttid fick han krypa in i akademiens fängelse, i anledning däraf, att han tagit en yngre landsman i håret på läktaren i Upsala domkyrka och sålunda violerat kyrkofrid. Instängningen tycktes ej bekomma honom väl,
ty rapport ingick till akademiska konsist., »att delinkventen befanns däraf melankolisk och litet förtära». Resolverades: Efter 3 veckor laxeras Johannes Wattrangius af carcere 15 maj 1661. Han prästv. i Hsand 14 dec. 1662 till domesticus hos sin fader i Torsåker och var närvarande på prästmötet i Hsand febr. 1664; erhöll 23 mars 1669 fullmakt på sacellanien
här efter O. Rufinius, som då ännu lefde, men mottog icke tjänsten, enär han följande år 1670 fick efterträda sin fader ss. pastor. Liksom denne var han begåfvad »med en skön röst, var god musiker, en from, kortvillig och behaglig man, som efter tidens smak hade namn af en stor predikant. Thet lofordet gaf honom sal. superintend. N. Sternell, som under sin gymnasietid sade sig ofta rest till Torsåker endast för att höra honom» (T.) Afled hösten 1684.

G. 9/9 1668 m. Catharina Blanchovia, f. 1643 i Hammar, Ytterlännäs, dotter till landskamrer. Jöns Bryngelsson Blank och Barbro Johansdotter. Pastorskan gifte om sig med khden mag. Ol. Hernodius härst.

Barn: Erik Wattrang, f. 4/9 1669, stud. 7/9 1687, rådm. och organist i Hsand, d. 27/6 1717; Johannes, d. som gymnasist 1690; Anders, d. ung; Catharina, f. 19/8 1673, g. 1) m. landsskrifvaren Matts Hellman, 2) 28/12 1709 m. gästgifvaren i Hammar Olof Stenklyft, 3) m. borgmäst. i Cajana Joh. Tamelander; Barbro, f. 1675, g. 1) m. khden Jonas Tunæus i Anundsjö, 2) m. bokhåll. Hans Wallman; Elisabeth, f. 1682, g. m. komm. i Ytterlännäs Lars Hornæus"


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 962

Kommentarer:
Var god att enbart skriva in kommentarer som direkt hör till ovanstående släktingar. Övriga meddelanden och önskemål tar jag gärna emot på min emailadress henrik.ahnberg@generationer.se eller också kan du skriva in det i gästboken. Om du skall skriva in ett långt meddelande så råder jag dig att SKRIVA I NOTEPAD (sv: ANTECKNINGAR) först! Jag kan inte garantera att denna sida är igång 24 timmar om dygnet (även om den borde det) så det finns en risk med att allt du skrivit varit förgäves om du inte skriver ner det i notepad först. Du kan även skriva i word eller vilket annat ordbehandlingsprogram som helst men textformateringen (textstorlek, färg osv.) kommer ej att sparas.

separator

Du är för närvarande inte inloggad och kan därmed inte ge kommentarer. Registrera dig här.. eller logga in.

Kyrka