Warning: split() [function.split]: REG_BADRPT in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 336

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 346

[4404][XII:309]
Kyrkoherde
Ericus Andreae Wattrangius

F. 1600-??/?? i Harmånger

Far: Anders Jonsson
Mor: Märta
1. Gift 1633-??/?? [33 år] i Pommern
  m. Chatarina Lindelia
Barn m. Chatarina Lindelia:
   1. [2202][11:155] Johannes Erici f. 1639-17/9 [45 år]
Källor:

Källa: Härnösandsstifts herdaminnen av L. Bygdén.

"Ericus Andreæ Wattrangius (1654-70), f. 1600 i Harmånger i Hälsingland, son till Länsman Anders Jonsson i Wattrånge och hustru Märta. Stud. i Upsala 21 sept. 1625, utgick 1628 såsom fältpräst vid Åke Hanssons regem. i kon. Gust. Adolfs tyska krig, därunder han mest vistades i Anklam, Greifswald, Stralsund och Stettin, och blef regem. pastor vid Anders Körnings regem. 14 juni 1634, i hvilken egenskap han åtnjöt prästtaxen af Luleå prästegäll, som 1637 utgjordes af prästpenningar 49 dlr 27 öre 6 penningar, 32 lpund smör=52 dlr, 1 t:a lax=10 dlr, 40 lpd gäddor=30 dlr; dessutom hade han ett hemman i Medelpad fritt för ordin.
räntan. Tillträdde Grundsunda pastorat 1639 samt erhöll transport till Torsåkers pastorat 1654. Under hans tid höll superintendenten P. Steuchius 16 juni 1663 visitation i socknen, vid hvilken större delen af församlingsborna uteblifvit. I anledning häraf afgick 4 juli bref till pastor i Torsåker med allvarsam tillsägelse och förmaning, att han sina kyrkor
skulle på 6 veckors tid igensluta, ej hållandes där inne på bemälte tid någon tjänst, utan i socknestugan eller under baran himmel, undantagandes nästkommande store bönedagen, därföre att de så skändeligen föraktade visitationstimman och näppeligen öfver 10:de delen tillstädes kom; och detta skulle efterkommas sub comminatione suspensionis. Wattrangius var 1657 fullmäktig vid ett utskottsmöte i Hudiksvall. Han afled 1670, sedan sonen fått försäkran om pastoratet.

G. 1633 i Pommern m. Catharina Lindelia, khdedotter från Småland.

Af barnen: Andreas stud. i Uppsala nov. 1653, d. därstädes; Johannes f. 17/9 1639, faderns efterträdare; en son, skräddare i Hsand; Christina, f. 21/12 1644, g. m. khden Israel Noræus i Hammerdal, omg. m. hans eftertr. Jonas Salin; Anna, f. 1650; d. 31/10 1662²; Anna, g. m. komm. Matthias Medenius i Hammerdal-Ström. "


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/generationer.se/public_html/1.php on line 962

Kommentarer:
Var god att enbart skriva in kommentarer som direkt hör till ovanstående släktingar. Övriga meddelanden och önskemål tar jag gärna emot på min emailadress henrik.ahnberg@generationer.se eller också kan du skriva in det i gästboken. Om du skall skriva in ett långt meddelande så råder jag dig att SKRIVA I NOTEPAD (sv: ANTECKNINGAR) först! Jag kan inte garantera att denna sida är igång 24 timmar om dygnet (även om den borde det) så det finns en risk med att allt du skrivit varit förgäves om du inte skriver ner det i notepad först. Du kan även skriva i word eller vilket annat ordbehandlingsprogram som helst men textformateringen (textstorlek, färg osv.) kommer ej att sparas.

separator

Du är för närvarande inte inloggad och kan därmed inte ge kommentarer. Registrera dig här.. eller logga in.

Kyrka