Arkiv digital.
Arkiv digital tillämpar följande regler: http://www.arkivdigital.se/main/copyright. Jag har även varit i kontakt med dem via mail och det är inga problem att använda bilder från dem med måtta.

Genline.
3.6  Tillåten användning av Tjänst. Ditt abonnemang är personligt. Du får ladda ner det material Du får tillgång till genom medlemskap och de Tjänster Du abonnerar på, på Din dator, skriva ut materialet, använda och kopiera materialet för eget bruk. Samtliga kopior som Du gör av material måste dock innehålla samtliga varumärken, benämningar som ex GID-nr och upplysningar som upphovsrätt etc. som finns på originalet.

Du får inte överlåta Ditt abonnemang utan skriftligt tillstånd från Genline. Då Ditt abonnemang är personligt får Du heller inte låta annan utnyttja Ditt abonnemang eller vidaredistribuera det material Du får tillgång till genom Tjänsten. Du kan utnyttja Tjänsten 24 timmar om dygnet samtliga årets dagar, Genline förbehåller sig dock rätt att löpande utföra underhåll av tjänsten varvid Din möjlighet att utnyttja tjänsten tillfälligt kan begränsas.

SVAR.
Jag har inte kunnat hitta några direkta regler för användandet av digitala kopior från deras "onlinearkiv". Den enda text jag kunnat hitta som kan ha med det att göra är följande: "De mikrokort som hyrs fr ån SVAR, är Riksarkivets egendom och får endast användas för läsning. Korten får ej kopieras, mångfaldigas eller spridas.". Detta ger ingen klarhet i om man får spara digitala kopior för eget bruk eller ej. Jag skall undersöka detta vidare och tills vidare kopierar jag och delar med mig utav delar utav de bilder jag tagit del av som kund hos dem.


Kyrka
Om 6 dagar, den 14 juni fyller min broder Karl Daniel Åhnberg år. Om 24 dagar, den 02 juli fyller min morbror Paul Bengt-Olof Lindh år. Om 6 dagar, den 14 juni har det gått 90 år sedan min farfars far Karl Emil Ånberg gick bort. Om 10 dagar, den 18 juni har det gått 47 år sedan min farmors mor Gunhild Maria Dahlström f. Söderberg gick bort. Om -1 dagar, den 07 juni har det gått 119 år sedan min avlidne morfar Karl Einar Valentin Lindh föddes. Om 5 dagar, den 13 juni har det gått 156 år sedan min avlidne morfars mor Emma Olivia Lindh f.Karlsdotter föddes.