Arkiv digital.
Arkiv digital tillämpar följande regler: http://www.arkivdigital.se/main/copyright. Jag har även varit i kontakt med dem via mail och det är inga problem att använda bilder från dem med måtta.

Genline.
3.6  Tillåten användning av Tjänst. Ditt abonnemang är personligt. Du får ladda ner det material Du får tillgång till genom medlemskap och de Tjänster Du abonnerar på, på Din dator, skriva ut materialet, använda och kopiera materialet för eget bruk. Samtliga kopior som Du gör av material måste dock innehålla samtliga varumärken, benämningar som ex GID-nr och upplysningar som upphovsrätt etc. som finns på originalet.

Du får inte överlåta Ditt abonnemang utan skriftligt tillstånd från Genline. Då Ditt abonnemang är personligt får Du heller inte låta annan utnyttja Ditt abonnemang eller vidaredistribuera det material Du får tillgång till genom Tjänsten. Du kan utnyttja Tjänsten 24 timmar om dygnet samtliga årets dagar, Genline förbehåller sig dock rätt att löpande utföra underhåll av tjänsten varvid Din möjlighet att utnyttja tjänsten tillfälligt kan begränsas.

SVAR.
Jag har inte kunnat hitta några direkta regler för användandet av digitala kopior från deras "onlinearkiv". Den enda text jag kunnat hitta som kan ha med det att göra är följande: "De mikrokort som hyrs fr ån SVAR, är Riksarkivets egendom och får endast användas för läsning. Korten får ej kopieras, mångfaldigas eller spridas.". Detta ger ingen klarhet i om man får spara digitala kopior för eget bruk eller ej. Jag skall undersöka detta vidare och tills vidare kopierar jag och delar med mig utav delar utav de bilder jag tagit del av som kund hos dem.


Kyrka
Om 7 dagar, den 28 juli har det gått 120 år sedan min farfars farmor Anna Sofia Andersdotter gick bort. Om 14 dagar, den 04 augusti har det gått 88 år sedan min morfars mor Emma Olivia Lindh f.Karlsdotter gick bort. Om 29 dagar, den 19 augusti har det gått 206 år sedan min avlidne farmors farfars far Hans Dahlström föddes. Om 31 dagar, den 21 augusti har det gått 136 år sedan min avlidne farmors far Ernst Reinhold Dahlström föddes.