Efterlysningar.
I vårat sökande efter våra anor så har vi stött på några personer där deras fader inte varit så lätt att hitta och dörfär sätter vi ett pris på deras huvuden... eller ja alltså vi skulle väldigt glada som sitter på uppgifter som skulle vara av värde för oss för att reda ut ett och annat gällande anan kontaktade oss och delade med sig av denna information.

[68],[VI:5]
Olof
Löfgren
[Okänd & Cristina Margareta Sundström]
1803-03-27 - 1865-04-06

Född i Prästvallen, Grundsunda och död i Mo, nordmaling.

Olof föddes oäkta som son till Cristina Margareta Sundström och fadern står ej med i några arkiv som vi kunnat finna. Olofs mormors far är grundsundaprästen Hans Jonas Tuneaus, hans mormor är prästdottern Maria Margareta Thunea och mor strandfiskaredottern Cristina Margareta Sundström. När Cristina Margareta dör så omnämns hon som "mademoiselle". Olofs morbror , Hans Fredrik, tar över vårdnaden av Olof ca. 1810 (Hans Fredrik gifter sig och flyttar in i huset då). Hans Fredrik är "Contingenthandlare".

Denna min farfars morfars far, är en man vars tidiga levnadsår är svåra att följa då han verkar flytta runt eller resa runt rätt mycket. Han verkar vara nere i Stockholm vid ett par tillfällen och vi trodde först att han helt enkelt fick en utbildning till att bli sjöman. Men sedan fann vi honom på Olofsfors bruk som, troligtvis, bokförare mitt upp i alltihopa och det är väl bara att konstatera att jag inte vet vad han gör. Att han går i skola är uppenbart men hur kommer det sig att han på ca. 6 år sadlar om från att vara bokhållare på ett bruk till att stå som styrman på ett skepp i Härnösand och ca. 8 år till att bli kofferdikapten?

1803 27/03: Olof Föds.
1808 28/01:
Olofs Fost.far hans Fredrik Sundström gifter sig med Jungfru Anna Christina Forsberg.
1808 ??/??:
Jungfru Anna Christina Forsberg dör.
1810 ??/??:
Hans Fredrik gifter sig med Eva lovisa Björling.
Ca. 1810 ??/??:
Olof flyttar in hos sin fosterfar.
1812 ??/??:
Olof och hans mamma är i stockholm.
18?? ??/??:
kanske 1812. Notering i HFL: "8/10 Attest till Stockholm."
Ca. 1821 ??/??:
Står med i HFL i Kyrkovallen, Grundsunda. Anteckning "Nordmaling" ser ut att stå på 1821.
1825 27/12:
Olofs mamma Christina Margareta Sundström dör.
Ca. 1828 :
Olof står som Bokförare eller, ej sannolikt, inspector på Olofsfors bruk (AI9b 1826-1835 husförhör Sid 454).
1834 21/06:
Olof står som styrman i sjömansrulla i Härnösand.
1835 21/06:
Olof står som styrman eller sjökapten i sjömansrulla i Härnösand.
1836 21/06:
Olof står som styrman eller sjökapten i sjömansrulla i Härnösand.
1836 04/08:
Olof blir kofferdikapten.
ca. 1837 :
Olof står med i HFL i Hrnsnd 1835-1845 står som inflyttad 1837. (Står också med i 1846-1854 dock inom parantes och "Bortf. utan betyg".)
1837 ??/??:
Enligt skeppslistor (http://ddss.nu/) så är han befälhavare på skonerten
Amor, hemort Härnösand. Redare: Wikner & Co, J.
1839 ??/??:
Se ovan
1841 ??/??:
Se ovan
1844 13/08:
Olofs fosterfar och Morbror Hans Fredrik dör.
Ca. 1844 ??/??:
Olof köper sin Fosterfars hemman och flyttar dit från Härnösand.
1845 ??/??:
Olof Gifter sig med Cath. Mar. Arctaedius.
1845 ??/??:
Olof får en fosterson.
1845 ??/??:
Olof står med i Sockenstämmoprotokollen.
1845 ??/??:
Olof är ledamot i "Taxerings committéen".
1846 ??/??:
Olofs första barn föds dock är det dödfött.
1846 ??/??:
Olof står med i Sockenstämmoprotokollen.
1846 ??/??:
Olof är ledamot i "Taxerings committéen".
1847 ??/??:
Olof står med i Sockenstämmoprotokollen.
1847 ??/??:
Olof är ledamot i "Taxerings committéen".
1848 22/11:
Olofs fru dör.
1848 ??/??:
Olof står med i Sockenstämmoprotokollen.
1848 ??/??:
Olof är ledamot i "Taxerings committéen".
1848 ??/??:
Olof väljs som ordförande i sockennämnden.
1848 ??/??:
Olof är revisor för kyrko- och fattigkassornas räkenskaper.
1849 ??/??:
Olof står med i Sockenstämmoprotokollen.
1849 ??/??:
Olof är ledamot i "Taxerings committéen".
1849 ??/??:
Olof är ordförande i fattigvården.
1850 03/05:
Olofs fostermor dör.
1850 ??/??:
Olof står med i Sockenstämmoprotokollen.
1850 ??/??:
Olof är ledamot i "Taxerings committéen".
1851 ??/??:
Olof står med i Sockenstämmoprotokollen.
1851 ??/??:
Olof är ledamot i "Taxerings committéen".
1851 ??/??:
Olof står ej med som kandidat till ordförande i valet till sockennämnden.
1852 25/01: Olof får en oäkta dotter, Gustafva, med pigan Sara Johanna Nordberg (Gustafva står med i bouppteckningen).
1852 ??/??:
Olof står med i Sockenstämmoprotokollen.
1852 ??/??:
Olof är ledamot i "Taxerings committéen".
1852 ??/??:
Olof är revisor eller "granskare" för kyrko- och fattigkassornas räkenskaper.
1852 ??/??:
Olof är förrättningsman av brandsyn.
1853 06/02:
Olof får en oäkta dotter, Hulda Maria, med pigan Sara Johanna Nordberg (Hulda Maria står med i bouppteckningen).
1853 ??/??:
Olof står med i Sockenstämmoprotokollen.
1853 ??/??:
Olof är ledamot i "Taxerings committéen".
1853 ??/??:
Olof är revisor eller "granskare" för kyrko- och fattigkassornas räkenskaper.
1853 ??/??:
Olof är förrättningsman av brandsyn.
1853 ??/??:
Olof står ej längre med i protokollen (han har då fått två oäkta barn med sin 21 år yngre piga).
1854 18/06:
Olof får en oäkta dotter, Lovia, med pigan Sara Johanna Nordberg (Lovisa står med i bouppteckningen).
1855 14/05:
Olof får en oäkta son, Frans Olof, med Fästeqvinnan Sara Johanna Nordberg (Frans Olof står med i bouppteckningen).
1855 23/10:
Olof gifter sig med sin piga Sara Johanna Nordberg.
1856 17/07:
Olof får en son, Hans Fredrik.
1857 04/09:
Olof får en dotter, Johanna Kristina, som dör kort därefter eller är dödfött.
1859 15/02:
Olof får en son, Erik Theodor.
1860 14/02:
Olof får en dotter, Johanna Kristina.
1861 16/04:
Olof får en son, Olof Edvard.
1861 20/09:
Olof Edvard dör.
1863 ??/??:
Olof får en son, Karl Gustaf.
1865 01/04:
Olof dör av slag.

.separator

Kommentarer:
Var god att enbart skriva in kommentarer som direkt hör till ovanstående släktingar. Övriga meddelanden och önskemål tar jag gärna emot på min emailadress henrik.ahnberg@generationer.se eller också kan du skriva in det i gästboken. Om du skall skriva in ett långt meddelande så råder jag dig att SKRIVA I NOTEPAD (sv: ANTECKNINGAR) först! Jag kan inte garantera att denna sida är igång 24 timmar om dygnet (även om den borde det) så det finns en risk med att allt du skrivit varit förgäves om du inte skriver ner det i notepad först. Du kan även skriva i word eller vilket annat ordbehandlingsprogram som helst men textformateringen (textstorlek, färg osv.) kommer ej att sparas.

Henrik Åhnberg från Hällefors skrev följande 2006-05-12 18:20:17:

En annan Löfgren som fanns i nordmaling och som på sätt och vis har haft med Olof att göra är Cajsa Greta Löfgren (eller Catarina Margareta Löfgren) som var farmor till Olofs första fru Catarina Margareta Arctaedius. Enligt uppgift kommer Cajsa Greta ifrån Umeå ursprungligen. Olofs andra fru Sara johanna Nordbergs Fader hade även denna Cajsa Greta löfgren som dopvittne och Eric föddes på vallen i Nordmaling 9/9 1792. Cajsa Greta Löfgrens bakgrund är förstås väldigt intressant att reda ut dock har vi inte hunnit titta på henne ännu. Har du uppgifter om henne så dela gärna med dig.


Henrik Åhnberg från Hällefors skrev följande 2006-05-12 18:03:47:

Vi har fått span på en Olof Löfgren som bor i Stockholm, Katarina församling, åtminstonde mellan 1830 och 1832. Den Olof bor på Heckelfjell mindre Nummer 6 år 1830, Heckelfjell mindre nummer 5 år 1831 och Heckelfjell nummer 5/6 nya nummret 6 år 1832. I samtliga anteckningar om denne Olof så står han som Sjöman vilket passar in på våran "Olof". Det står också att denne Olof är med i Finska församlingen vilket inte är helt omöjligt när det gäller våran Olof heller (Olof har släkt i Finland via sin mormors fars bror, Olof Tunaeus, som flyttade till Finland och verkade som kapellan i Kristinestad). Vet du mer om denna Olof så får du gärna dela med dig av det också. Källor: Katarina, Stockholm AI:62 1/2 Sid. 96 Katarina, Stockholm AI:64-65 1/3 Sid. 38 Katarina, Stockholm AI:66-67 2/3 Sid. 42

separator

Du är för närvarande inte inloggad och kan därmed inte ge kommentarer. Registrera dig här.. eller logga in.

Kyrka
Imorgon, den 28 januari har det gått 115 år sedan min avlidne mormor Rut Maria Lindh f.Johansson föddes. Om 19 dagar, den 15 februari har det gått 135 år sedan min avlidne farfars far Karl Emil Ånberg föddes. Om 21 dagar, den 17 februari har det gått 131 år sedan min avlidne farfars mor Kristina Teresia Ånberg f. Löfgren föddes.